Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katabolizmus – význam cudzieho slova

fáza látkovej premeny charakterizovaná prevahou rozkladu živín, chemický rozklad tkaniva, katabióza