Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katarakt – význam cudzieho slova

perej, nízky stupňovitý vodopád; zariadenie na tlmenie nežiadúcich mechanických kmitov