Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kataplexia – význam cudzieho slova

telesná strnulosť vyvolaná nervovým šokom