Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koncept – význam cudzieho slova

prvý návrh diela alebo textu; náčrtok, ideový plán, poňatie, koncepcia