Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondolencia – význam cudzieho slova

prejavenie sústrasti