Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondenzor – význam cudzieho slova

šošovková sústava sústreďujúca svetlo do zväčšovacieho alebo projekčného objektívu