Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konduktomer - význam cudzieho slova

prístroj na meranie elektrickej vodivosti roztokov