Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koncil – význam cudzieho slova

poradné zhromaždenie; v katolíckej cirkvi zhromaždenie najvyšších hodnostárov pod predsedníctvom pápeža, cirkevný snem