Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

koncert – význam cudzieho slova

verejná hudobná produkcia, viacvetná hudobná skladba pre sólový nástroj a orchester