Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

konduktivita – význam cudzieho slova

veličina charakterizujúca elektrický odpor látky v jednotlivých bodoch, merná vodivosť