Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondikcia – význam cudzieho slova

žaloba pre bezdôvodné obohatenie sa