Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kondukt - význam cudzieho slova

sprievod pri smútočných príležitostiach, najčastejšie pohrebný; v hudbe stredoveká viachlasná skladba, najčastejšie vokálna, s jednotným tempom všetkých hlasov; u organu vzduchové prúdenie do píšťal