Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

major – význam cudzieho slova

dôstojnícka hodnosť