Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

major - význam cudzieho slova

dôstojnícka hodnosť