Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

majuskula – význam cudzieho slova

veľké písmeno, kapitála; písmo zostavené z veľkých písmen