Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

majordom, majordomus – význam cudzieho slova

prvý dvorný, prípadne štátny hodnostár; správca domácnosti alebo domu