Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makrocyt – význam cudzieho slova

väčšia červená krvinka