Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makrocia – význam cudzieho slova

nadmerne veľké uši