Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

maketa – význam cudzieho slova

model v pevnom merítku ku skutočnosti, priestorový návrh; predbežný model