Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makrobiotika – význam cudzieho slova

náuka o zdravom živote na základe správnej životosprávy s vylúčením mäsa a iných druhov potravín; spôsob diétnej výživy prírodnými potravinami