Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mako – význam cudzieho slova

druh egyptskej bavlny