Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom veľký, veľmi, dlhý, vysoký; vo výpočtovej technike množina inštrukcií spúšťaná zadaním jediného príkazu