Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makrocefália – význam cudzieho slova

neúmerne veľká hlava