Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nao – význam cudzieho slova

stredoveká plachtová loď s tromi alebo štyrmi sťažňami, nef