Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nativizmus - význam cudzieho slova

názor, že duši sú vrodené idey a poznanie je iba rozpomínanie