Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

narkotik – význam cudzieho slova

osoba užívajúca omamné látky