Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

narkotik - význam cudzieho slova

osoba užívajúca omamné látky