Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

natura naturans – význam cudzieho slova

príroda tvoriaca (aktívna, tvorivá)