Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

narkoman – význam cudzieho slova

človek užívajúci narkotiká