Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nartex – význam cudzieho slova

krytá pravouhlá predsieň západného vchodu do starokresťanskej alebo byzantskej baziliky