Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

natrolit – význam cudzieho slova

minerál zo skupiny zeolitov