Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

natrolit - význam cudzieho slova

minerál zo skupiny zeolitov