Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

napalm - význam cudzieho slova

náplň vysokozápalných bômb, rôsolovitá látka; stužovadlo z palmitu sodného a hlinitého s ďalšími prísadami