Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

natalita – význam cudzieho slova

pôrodnosť; nativita, demografický ukazovateľ počtu narodených na 1000 obyvateľov