Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neotyp - význam cudzieho slova

jediný exemplár živočícha alebo rastliny, typický jedinec