Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurit – význam cudzieho slova

výbežok nervovej bunky