Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurit - význam cudzieho slova

výbežok nervovej bunky