Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neovulkanit - význam cudzieho slova

výlevná hornina z obdobia treťohôr a štvrtohôr