Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neovulkanit – význam cudzieho slova

výlevná hornina z obdobia treťohôr a štvrtohôr