Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neptunizmus – význam cudzieho slova

hypotéza o vzniku hornín a celej planéty Zem mechanickými a chemickými pochodmi z vodných roztokov; názor, že všetky horniny vznikli ako morské usadeniny