Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neozoikum - význam cudzieho slova

geologická éra treťohôr a štvrtohôr, kenozoikum