Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nerv – význam cudzieho slova

vláknitý útvar v organizme živočícha alebo človeka, umožňujúci súhrn jeho funkcií; žilka na čepeli listu rastlín