Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nerka - význam cudzieho slova

lososovitá tichomorská ryba