Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nerka – význam cudzieho slova

lososovitá tichomorská ryba