Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

netiquette, netiketa - význam cudzieho slova

pravidlá slušného chovania na počítačovej sieti, sieťová etiketa, internetová etiketa