Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neuro- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nervový