Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neuro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nervový