Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orbita – význam cudzieho slova

obežná dráha nebeských telies alebo umelého kozmického telesa okolo iného nebeského telesa; obežná dráha elektrónu; párová dutina v obličaji, v ktorej je uložené oko, očnica