Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ortocentrum – význam cudzieho slova

priesečník priamok, v ktorých ležia výšky trojuholníkov