Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

partikula – význam cudzieho slova

kúsok, diel, časť, častica; gramatická častica