Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pasport – význam cudzieho slova

cestovný pas; sprievodný list