Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pasivita – význam cudzieho slova

trpnosť, nečinnosť, nebojovnosť, neaktívnosť, ústupčivosť; zámerná neúčasť na verejnom dianí; neschopnosť niektorých kovových prvkov rozpúšťať sa v kyseline