Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pasant – význam cudzieho slova

chodec, okoloidúci, prechodný návštevník, prechodný hosť