Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parton - význam cudzieho slova

vo fyzike hypotetická elementárna častica