Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parton – význam cudzieho slova

vo fyzike hypotetická elementárna častica