Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pastel – význam cudzieho slova

jemná farebná kresliarska krieda; dielo vytvorené technikou farebných kried