Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

passim – význam cudzieho slova

tu a tam, rôzne, na rôznych miestach; široko a dlho (pri citovaní textov)