Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

partikularizmus – význam cudzieho slova

odstredivá snaha; úsilie o čo najmenšiu závislosť na ústrednom orgáne; zdôrazňovanie časti na úkor celku; drobivá snaha vo verejnom živote; odštiepenectvo